روسیه شناسی در دوره‌ی شوروی و پس از آن: تحولات و درس‌ها

چکیده

اگرچه روس شناسی در قرون پیشین به شکل های مختلف در آکادمی های جهان وجود داشت اما تنها در نیمه دوم قرن بیستم بود که محافل دانشگاهی عمده در اروپا و آمریکا با جذب برخی دانشمندان و نویسندگان مهاجر از شوروی توجه جدی نسبت به شناخت شوروی و تحولات جاری در آن نشان دادند. برای این محافل و مراکز علمی شناخت شوروی به عنوان بزرگترین دشمن لیبرالیسم، کاپیتالیسم و دموکراسی که پایه های اصلی جوامع نوین و همچنین حکومت ها در اروپا و آمریکا بودند بسیار حائز اهمیت بود. فروپاشی شوروی به همان اندازه که اقلیم سیاست وحتی مفاهیم سیاسی را در جهان دستخوش تحول نمود و روابط بین الملل را با دگرگونی اساسی مواجه کرد شوروی شناسی را نیز زیر سئوال برد و مراکز روسیه شناسی را نیز دچار بحران کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russian Studies under the Soviet Union and Thereafter: Developments and Lessons

چکیده [English]

Although Russian studies existed in world academies in preceding centuries in different styles, it was only in the second half of the 20th century that major academic centers in Europe and the United States paid serious attention to understanding the Soviet Union and its current developments by attracting some emigrant Soviet authors and scientists. For these academic centers, recognizing the Soviet Union as the biggest enemy of liberalism, capitalism and democracy, which formed the main pillars of the modern societies and governments in Europe and the United States was highly important. The collapse of the Soviet Union, among other things, questioned Kremlinology and created a crisis for Russian studies institutes, because the occurrence of the collapse was not included in the known theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Europe
  • Kremlinology
  • Post-Soviet Era
  • Russian Studies
  • Soviet Union