نظام حقوق اساسی مقایسه‏ای و دانش مطالعات منطقه‏ای

نویسنده

چکیده

دانش مطالعات منطقه‌ای (که منطقه‌ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت‌ها به سطوح کلان نظام بین‌المللی به شمار می‌آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می‌پردازد. بررسی ویژگی‌های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می‌باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه‏ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می‏کند. حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می‌کند. حقوق اساسی مقایسه‌ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم‌های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه‌ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Constitutional Law System and Regional Studies Discipline

نویسنده [English]

  • Mohsen Khalili
چکیده [English]

The regional studies discipline (which considers regions as connecting links between nation-states to the grand level of the international system) studies conflict, war, crisis, cooperation and integration among the countries located in a region. To study the characteristics of the countries found in a region needs a model. The author suggests a pre-model for comparative study of regional constitutional law system. In this article model, ten items have to be examined about any country separately and then all of them should be studied comparatively. The items for examination include political regime and governmental system, the situation of separation of powers, limits and origin of the legislature's authority, limits and origin of the executive's authority, limits and origin of the judiciary's authority, party and electoral systems, basic individual rights, public civil liberties, governmental institutions, protection of constitution, method of revision in constitution and the general form of the political-legal system's structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Constitutional Law System
  • Executive's Authority
  • Judiciary's Authority
  • Legislature's Authority
  • Party Systems
  • Regional Studies