ژئوپلیتیک انرژی در منطقه دریای مازندران (2008-1991) و اهمیت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

خلا ناشی از فروپاشی شوروی، وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن، سبب جلب توجه کشورهای فرامنطقه‌ای و سرازیر شدن شرکت‌های عمده سرمایه‌گذری به این منطقه شد. بسیاری از تحولات این منطقه متأثر از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست‌های مربوط به انتقال آن است. پویایی منطقه دریای مازندران بر بنیان‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک استوار شده و کشمکش‌های رقابت‌آمیز قدرت‌های بزرگ در منطقه دریای مازندران، جنبه‌های استراتژیک نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای را حساس کرده است. در این رابطه ویژگی‌های جغرافیایی هر کشور، سیاست‌های خاصی را برای آن کشور به وجود می‌آورد. نیاز کشورهای محاط منطقه دریای مازندران به بازارهای جهانی و صادرات و واردات، به ویژه صادرات نفت و گاز که اقتصاد کشورهای منطقه در دهه‌های اخیر بر آن استور است و نیاز به ثبات سیاسی که وابسته به ثبات اقتصادی است، نیرومندترین جریانی است که به الگوی درون منطقه شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Caspian Sea Basin (1991-2008) and the Importance of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • mahnaz goodarzi
چکیده [English]

The geopolitically important basin of the Mazandaran Sea found its new identity after the collapse of the Soviet Union as an active region with specific functions. The power vacuum arising from the collapse of the Soviet Union and presence of huge energy resources attracted the attention of trans-regional powers and flow of big investment companies to the region. regional developments are affected by energy and questions related to oil and gas pipelines as well as policies concerning transporting them. The need of Caspian littoral states to world markets and imports and exports particularly exports of oil and gas on which the regional countries' economies depend and need to political stability which hinge on economic stability the strongest current is shaping an intra-regional pattern. Given the importance of energy transit from the Caspian Sea basin, this paper seeks to answer the question what role Iran can play in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Geopolitic
  • Iran
  • Mazandaran Sea
  • oil and gas