رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین لملل دانشگاه اصفهان

چکیده

منطقه قفقاز بین دریای سیاه و دریای خزر در جنوب فدراسیون روسیه، شمال غرب ایران و شمال شرق ترکیه قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی این منطقه را به یکی از مهمترین مناطق جهان به ویژه برای آمریکا و روسیه تبدیل کرده است. در این رقابت ژئوراهبردی میان آمریکا و روسیه و احتمال بروز جنگ سرد میان دو کشور، بسیاری از بحث‌ها در رابطه با ساختار جدید روابط آمریکا و روسیه به‌ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر بحث‌های مربوط به بنیان‌های داخلی تحولات انقلاب گل رز در گرجستان و جنگ روسیه با گرجستان را به حاشیه برده است. بر این اساس این مقاله به‌دنبال آن است تا علت‌ها و عوامل رقابت آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی را تبیین کرده و به این سؤال پاسخ دهد که هدف‌های آمریکا و روسیه در این رقابت چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia-US Rivalry in the South Caucasus (1991-2010)

نویسندگان [English]

  • Shahrouz Ebrahimi 1
  • Mostafa Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

The Caucasus region is located between the Black Sea and the Caspian Sea in south of the Russian Federation, north west of Iran and north east of Turkey. Geographical situation and strategic significance of the South Caucasus, have turned it to one of the most important parts of the world. In an atmosphere of the US -Russia geostrategic competition and possibility of waging a Cold War between these two countries, the new structure of the US-Russia relations, particularly following the events of September 11, casts a shadow over issues of internal foundations of Georgia’s Rose Revolution and the Russia’s war with Georgia. This article seeks to find out reasons behind US-Russia rivalry in the South Caucasus and attempts to disclose the objectives of this competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The New Cold War
  • The North Atlantic Treaty Organization (NATO)
  • The Russian Federation
  • The South Caucasus
  • the United States