ادغام در اقتصاد جهانی و عملکرد نابرابر کشورهای آسیای مرکزی در دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره

نویسنده

دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران

چکیده

هدف‌های توسعه هزاره مجموعه‌ای از هدف‌های توسعه بین‌المللی هستند که شامل 8 هدف یا آرمان کلی و 21 هدف عملیاتی هستند که همه کشورها متعهد شده‌اند تا سال 2015 به آنها دست پیدا کنند. بررسی عملکرد کشورهای آسیای مرکزی حکایت از دستاوردهایی نامتقارن در دستیابی به این هدف‌ها دارد. این مقاله در نظر دارد تا تأثیر میزان ادغام اقتصادی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی را در عملکرد نابرابر این کشورها در دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره به‌صورت مقایسه‌ای مورد بررسی قراردهد. شاخص‌های آزادی اقتصادی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها با این هدف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration into the World Economy and Central Asian Countries’ Uneven Progress in Achieving Millennium Development Goals (MDGs)

نویسنده [English]

  • Davoud Rezaei Eskandari
چکیده [English]

The Millennium Development Goals (MDGs) are eight international development goals and 21 targets that all countries have agreed to achieve by the year 2015. Central Asian countries have shown uneven progress in achieving these goals. This paper conducts a comparative study of the impact of economic integration of the regional countries into the world economy on uneven progress of Central Asian countries’ in achieving MDGs. The indices of the study include economic freedom, membership in international economic organizations, attracting foreign investment and the ratio of trade to gross domestic product (GDP).

Key words
The Millennium Development Goals (MDGs), Economic Freedom, Foreign Investment, Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Economic freedom
  • Foreign Investment
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Tajikistan
  • The Millennium Development Goals (MDGs)
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan