علت‌های تداوم مناقشه چچن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

نزدیک به سه قرن است که مناقشه چچن با روسیه استمرار یافته است. چچن‌ها از همان زمان که در نتیجه جنگ‌های استعماری، سرزمین‌شان به اشغال درآمد تا به امروز، سودای استقلال طلبی در سر دارند و برای رسیدن به این هدف، لحظه‌ای از مبارزه دست نکشیدند و حتی به اقدام‌های خشونت آمیز نیز متوسل شدند که البته از سوی روس‌ها بی پاسخ گذاشته نشد و سرکوب شد. اما عاملی که چچن‌ها را در بین قوم‌های مختلف روسیه متمایز کرده است، تندرو بودن آنها و شدت ادعای استقلال داشتن آنها است. این پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال اصلی است؛ نخست چرا دولت روسیه مایل به اعطای استقلال به چچن‌ها در چند سال مبارزه آنان برای کسب استقلال نیست؟ و دیگری اینکه علت استقلال خواهی چچن‌ها چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons behind Continuation of Chechnya Conflict

نویسندگان [English]

  • Hossein Rafi 1
  • Vahid Zolfaghari 2
1
2
چکیده [English]

It has been almost three centuries since conflict has arisen between Chechnya and Russia. Since occupation of their country as a result of colonial wars, Chechens have dreamed of gaining independence. To this end, they have always been involved in the fight and even resorted to violent actions that were harshly suppressed by the Russians. The factor that distinguishes Chechens from other Russian tribes is their radicalism and endless quest for independence. The study aims at responding to the two following main questions. First, Why Russian government stops short of granting independence to Chechens following several years of combat? And Next, What is the reason behind Chechens quest for independence? The research hypotheses are as follows: Russia intends to use Chechnya’s potentials for its defensive stances against current threats and challenges in its backyard. The central government’s policies are among the main reasons behind Chechens’ demand for independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chechnya
  • Ethnic Conflict
  • Freedom Seeking
  • Quest for Independence
  • Radicalism
  • Russia