تعاملهای اقتصادی با غرب در منطقه خارج نزدیک و جایگاه روسیه

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا

2 دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا

چکیده

با فروپاشی شوروی آنچه برای بازماندگان ابرقدرت شرق مشخص شد، ساختارهای فرسوده اقتصادی و لزوم ترمیم این ساختارها با بهره‌گیری از امکانات غرب در فضای رهایی از موانع ایدئولوژیک بود. آنکه مسکو تحت تأثیر موقعیتی که در دوران جنگ سرد داشت، به‌صورت متناوب با تلاش‌های اروپا و آمریکا در جهت نفوذ در نزدیکی روسیه مخالفت می‌کرد، ولی به مرور و با درک نیازی که کاخ کرملین نیز با هدف بهبود اقتصادی به غرب دارد، زمینه برای پذیرش حضور و نفوذ غرب از طرف مسکو فراهم شد. در این روند با وجود نوسان رفتاری روسیه، راهبرد پیشبرد منافع ملی با توسل به تاکتیک‌های گوناگون از طرف مسکو دنبال شده است که از جمله می‌توان به استفاده از ابزار انرژی در چانه زنی با غرب اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Near Abroad's Economic Interaction with the West in and Russia’s Stance

نویسندگان [English]

  • Alireza Sabziyane Moosaabadi Rustami 1
  • Ghasem Rzaee 2
  • Ghasem Rzaee 3
1
2
3
چکیده [English]

The dissolution of the Soviet Union faced the disintegrated East superpower with a tattered economic structure that had to be restored with the assistance of the West in an atmosphere free from ideological barriers. Except for Russia that still claimed to be the superpower, other countries of the collapsed Soviet Union attempted, in various degrees, to attract the West investment and technology. On the other hand, despite being affected by the Cold War, Moscow sporadically opposed efforts made by Europe and the US to extend their influence to the immediate vicinity of Russia. But gradually the need for economic recovery made the Kremlin pave the way for acceptance and penetration of the West. In spite of Russia’s behavioral fluctuations, the approach of advancement of national interests has been perused by Moscow through various tactics including making use of the tool of energy in lobbying with the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Interactions
  • Near Abroad
  • Russia
  • The Caspian Region
  • The West