جنگ روسیه و گرجستان: ‌زمینه‌ها و محرک‌های اثرگذار

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و برهم خوردن ترتیبات امنیتی گذشته، سبب به‌وجود آمدن فضای ژئوپلیتیک تازه‌ای در منطقه قفقاز شد. در واقع شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع قومی، نژادی و مذهبی، میراث دوران سوسیالیسم در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موقعیت راهبردی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دگرگونی‌های شگرفی را در حوزه قفقاز پدید آورده است. جنگی که میان روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی روی داد، اگر چه با ادعای اعاده تمامیت سرزمینی گرجستان از یک سو و حفاظت از مردم و حمایت از حق تعیین سرنوشت یک قوم از سوی روسیه بود؛ اما در حقیقت منابع کشمکش و بحران قفقاز ریشه‌دارتر از این موارد و مباحث مربوط به جداییطلبی است. از این‌رو در این مقاله بدون پرداختن به تحولات جداییطلبی در گرجستان، به واکاوی و تحلیل زمینه‌های واقعی بحران در روابط روسیه و گرجستان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia-Georgia War: Causes and Determining Factors

نویسندگان [English]

  • Nozar Shafie 1
  • Masoud Rezaie 2
1
2
چکیده [English]

The collapse of the Soviet Union in 1991, and the transformation of the old security arrangement created a new geopolitical environment in the Caucasus region. In fact, the unique geographical conditions, ethnic- racial and religious diversity, the heritage of socialism in the cultural, political, economic and social structures, strategic position, competitions between regional and extra-regional powers have caused dramatic changes in the Caucasus region. The war between Russia and Georgia was seemingly over South Ossetia because of Georgia’s claim of restoring its territorial integrity and Russia’s declaration of protecting a minority group and supporting their self-determination rights. However, the authors argue that the causes of the conflict between Russia and Georgia are deeply rooted and go beyond the issue of separatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abkhazia
  • Caucasus
  • Georgia
  • Russia
  • South Ossetia