منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی علوم پزشکی شیراز

چکیده

اتحاد و پیوند منطقه‌ای میان کشورها، امروزه به‌ یکی از نگرانی‌های اصلی میان دولت‌ها تبدیل شده است. در عصر جهانی شدن در مناطق گوناگون جهان، گروه‌بندی‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. مناطق گوناگون جهان با درک اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود، دارای سازه‌های منطقه‌ای با درجه‌های متفاوت منطقه‌گرایی هستند. یکی از مناطق ژئوپلیتیکی که عرصه‌ رقابت میان ابرقدرت‌ها (آمریکا و روسیه) است منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز است که همواره دو ابرقدرت خود را در این منطقه دارای منافع می‌دانند و به ‌شکلی در این منطقه حضور دارند.کشورهای این منطقه که با چالش‌های ارضی، مرزی و خودمختاری روبرو هستند، در قالب سازمان منطقه‌ای گوآم به‌دنبال دستیابی به یک گروه‌بندی منطقه‌ای هستند. درواقع به‌دلیل مصلحت آمیز بودن نیروهای مشترک در صحنه‌های بین‌المللی و با هدف حل یا جلوگیری از مشکلات منطقه-ای گرجستان، اوکراین، جمهوری آذربایجان و مولداوی سازمان منطقه‌ای گوآم را در سال 1997 تأسیس کردند.
منطقه‌گرایی، جهانی‌شدن، قفقاز جنوبی، گوآم، گرجستان، اوکراین، جمهوری آذربایجان، مولداوی، ازبکستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regionalism in Globalization Era A Case Study: GUAM Regional Organization

نویسندگان [English]

 • zahra pishgahi fard 1
 • hpjat mahkouii 2
1
2
چکیده [English]

Today regional integration has become the main source of concern for governments. In the era of globalization different parts of the world have formed regional groupings. Realizing their geopolitical, geostrategic and geo-economic status, these regions have regional structures with various degrees of regionalism. Geopolitical region of the Caucasus is considered as one of the geopolitical regions that has developed rivalry between the Greatpowers, i.e the United States and Russia. To secure their benefits and maintain their presence in this region, these powers resort to any possible means. Encountered with some territorial and borderline challenges as well as issues related to autonomy, countries of this region seek to achieve a regional grouping in the form of GUAM Regional Organization. With the aim of establishing joint forces that could prevent and resolve regional problems, GUAM Regional Organization was set up in 1997 by Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova.
Regionalism, Globalization, South Caucasus, GUAM, Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova, Uzbekistan

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azerbaijan
 • Georgia
 • Globalization
 • GUAM
 • Moldova
 • Regionalism
 • South Caucasus
 • Ukraine
 • Uzbekistan