نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه¬ای دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

همگرایی منطقه‌ای یکی از الزام‌های ورود مناطق مختلف به جریان جهانی شدن، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. منطقه اکو، به‌خصوص کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. با این حال، این منطقه با چالش‌هایی در زمینه همگرایی روبه‌رو است. در این نوشتار، سعی شده است تا با رویکردی تحلیلی_توصیفی، نقش نخبگان سیاسی منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنش بازیگران منطقه، در بهره‌برداری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های اکو بررسی شود. بنابراین با توجه به نظریه تصمیم‌گیری، به تجزیه و تحلیل نقش نخبگان سیاسی در فرایند همگرایی پرداخته‌ می‌شود. سؤال اصلی این نوشتار این است که نخبگان سیاسی منطقه‌ای چه نقشی در فرایند همگرایی منطقه‌ای در اکو دارند؟ فرضیه‌ای که بررسی شده است این است که با توجه به ساختار سیاسی کشورهای مورد مطالعه، نقش نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها در منطقه اکو، برجسته بوده است. در نتیجه تحول مثبت در دیدگاه نخبگان در مورد اکو، تأثیر مهمی در افزایش همگرایی اعضا و موفقیت اکو خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elites and Regional Integration in Economic Cooperation Organization (ECO)

نویسندگان [English]

 • AmirMohamad Haj Yousefi 1
 • Fatemeh Shahriar 2
 • Amir Hussein Elhami 3
چکیده [English]

Following collapse of the Soviet Union, regional integration has been regarded as one of the requirements that need to be met by various regions wishing to be a part of globalization process. The ECO region, particularly countries in Central Asia and the Caucasus are not an exception. Nevertheless, this region has been faced with some integration challenges. Employing an analytical-descriptive approach, this article attempts to study the role played by political-regional elites in taking opportunities and responding to the ECO challenges, as one of the most influential factors that has affected actions of regional players. Taking into account “decision-making theory”, the article analyses the role of political elites in regional integration. The main question of the article is “what role is played by regional-political elites in regional integration process within the ECO?” The article hypothesizes that in light of political structure of studied countries, the elites have had a significant role in the ECO decision-making process. In fact, positive perspective of elites on the ECO has had a great impact on convergence among members and the ECO’s success.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caucasus
 • Central Asia
 • Economic Cooperation Organization (ECO)
 • Integration
 • Iran
 • political elites
 • Regionalism
 • Turkey