تحلیل بحران چچن درچارچوب رهیافت مطالعات امنیت انتقادی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای وزارت امور خارجه

چکیده

جمهوری چچن قسمتی از سرزمین گسترده‌ فدراسیون روسیه است که در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره محل تنش و درگیری بوده است. عناصر هویتی و پیوندهای فرهنگی از هم گسیخته موضوع مهم بحران به‌وجود آمده در روابط مردم چچن و روس‌ها است. رویکردهای متعدد نظری در عرصه‌ روابط بین‌الملل به بررسی ابعاد گوناگون بحران چچن پرداخته‌اند. یکی از نوپا‌ترین رویکردهای نظری موجود در روابط بین‌الملل، رهیافت امنیت انتقادی است. رهیافت امنیت انتقادی به‌صورت ویژه موضوع امنیت و مرجع آن را با نگاهی منتقدانه مورد کنکاش قرار داده و انسان‌محوری را وارد فرهنگ امنیتی روابط بین‌الملل کرده است. بنابراین در این نوشتار با کمک از رهیافت امنیت انتقادی استدلال می‌شود که نبود شناخت هویتی و تحمیل برسازه‌های اختلاف برانگیز از سوی دولت روسیه و حاکمان چچن در برپایی بحران در سال‌های پس از فروپاشی مؤثر بوده است.
کلید واژه‌ ها
چچن، روسیه، رهیافت انتقادی، مطالعات امنیت انتقادی، کن بوث

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understand Chechnya Crisis in the Framework of Critical Security Studies Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sheikholeslami 1
  • Morteza Bagheri 2
چکیده [English]

The Chechen Republic (commonly referred to as Chechnya) is a part of vast territory of Russian Federation that has been a source of contention since collapse of the Soviet Union. Identity elements and tattered cultural bonds have strained ties between two nations of Chechnya and Russia. Various aspects of crisis in Chechnya have been addressed by many theoretical approaches of international relations, including “critical security studies” as the youngest one. This approach has investigated the issue of security and its root causes from a critical perspective. It has also added humanism to the lexicon of security terms of international relations. Employing the approach of critical security studies, the paper reasons that lack of identity recognition and discord between rulers of Russia and Chechnya have provoked crisis since the collapse of the Soviet Union.
Keywords
The Chechen Republic, Chechnya, Russia, Critical Approach, Critical Security Studies, Ken Booth
Keywords
The Chechen Republic, Chechnya, Russia, Critical Approach, Critical Security Studies, Ken Booth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chechnya
  • Critical approach
  • Critical Security Studies
  • Ken Booth
  • Russia
  • The Chechen Republic