نگاه ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده

چکیده

چکیده
فروپاشی شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج شد. به دلیل ارتباط تاریخی ایران با دریای خزر، توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوعی مهم و با اولویت در دستور کار تصمیم‌گیران و مجریان سیاست خارجی کشورمان قرار گرفته است. در این مقاله که به بررسی مسایل دریای خزر از دیدگاه ایران می پردازد، ابتدا به سیر تحولات تاریخی دریای خزر، تاثیر‌گذاری و تاثیر‌پذیری ایران از آن و سپس به بررسی دیدگاه‌های متفاوت مطرح شده از سوی صاحب نظران کشورمان راجع به حقوق و تکالیف ایران در دریای خزر می پردازیم. در پایان نحوه نگرش جامعه ایرانی به این موضوع و عوامل موثر بر شکل گیری افکار عمومی ایران در مسئله خزر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها:
رژیم حقوقی دریای خزر، ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، گرجستان، آمریکا.

عنوان مقاله [English]

Developments of the Legal Regime of the Caspian Sea: An Iranian Outlook

چکیده [English]

Abstract:

After the collapse of the Soviet Union, and the geopolitical changes in the region, which caused emergence of four new states, the outlook to the Caspian Sea and it's issues have changed. Dealing with numerouse oil contracts with multinational companies and the entrance of transnational states and organizations, aggrevated the political and economic competitions and increased the complexity of the situation of this region and emergence of new economic, political and legal challenges. Different position of the coastal countries, different ideas about the legal regime of the Caspian Sea and the rights and responsibilities of these countries propounded new questions and concerns about the legal regime of the Caspian Sea and it's future in different (national, regional and transregional) levels.This article deals with Caspian Sea's case from Iranian point of view.

Keywords:
Caspian Sea , Iran, Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Turkey, Georgia, U.S.A., Oil

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal regime of the Caspian Sea