ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز

نویسنده

چکیده

فروپاشی اتحاد شوروی شرایط جدیدی را ایجاد کرد که با مداخله های بازیگران منطقه‌ای بین المللی دچار پیچیدگی روز افزون شده است. این روند "بازی بزرگ" جدیدی را پیرامون دریای خزر به‌وجود آورده که یاد آور رقابت های استعماری روس و انگلیس در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم است. نیازهای روزافزون جهان صنعتی به منابع انرژی سبب شده تا توجه جهانی به منابع دریای مازندران به سرعت افزایش یابد .آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در پی کسب درآمدهای صادرات منابع انرژی به تلاش گسترده‌ای پرداخته‌اند. ایران و روسیه نیز که قبل از فرو‌پاشی هم جایگاه ممتازی در تأمین انرژی جهان داشته‌اند، در پی حفظ موقعیت خود تلاش های گوناگونی انجام داده اند.در این مقاله پیامد‌های ژئوپلیتیکی این رقابت‌ها در قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها:
قفقاز، نفت، دریای مازندران‌، دریای خزر، ایران، روسیه، آذربایجان،ارمنستان، گرجستان، ترکیه، آمریکا‌

عنوان مقاله [English]

Geopolitics of Energy Transit Through Caucasus

چکیده [English]

The disintegration of the Soviet Union led to a new condition, which with intervene of foreign players, became a very complicated situation. This trend created a “New Great Game” around Caspian Sea Basin that reminds imperialistic rivalries of Britain and Russia in late decades of 19th century. Increasing demands of industrial countries has caused the rapid attention to this region. Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan have arranged huge efforts in this respect, in order to gain more revenue from oil in world. The author has tried to explain the geopolitical dimensions of energy transition around Caspian Sea, with respect to the Goals and rivalries of regional and international players in this region.Keywords:
Caucasus, Energy, Russia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey, U.S.A

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics of Energy Transit