اسماعیلیه در آسیای مرکزی

نویسنده

چکیده

اسماعیلیه شاخه بزرگی از تشیع به شمار می‌رود که در آسیای مرکزی به صورت بومی حضوری دیرینه دارد. شمار پیروان آن اگر چه به نسبت اندک است، اما به علت انسجام درونی جماعت و ارتباط با امامی که در اروپا به سر می‌برد و محور اصلی مذهب را تشکیل می‌دهد، اهمیت فراوان دارد. به ویژه که امام آنان، پرنس کریم آقاخان چهارم، دارای وجهه جهانی و ثروت افسانه‌ای است. وی ضمن آشنایی کامل با فرهنگ غرب به امور پیروانش، به خصوص در این منطقه، علاقه‌مند می‌باشد و از طریق شبکه‌ای فراملی اداره جوامع اسماعیلی را رهبری می‌کند. این مقاله بر آن است تا به معرفی اسماعیلیان آسیای مرکزی از طریق معرفی زیستگاه‌ها، معیشت، جمعیت، نژاد، زبان، سابقه تاریخی، ویژگی‌های اعتقادی و سرانجام موقعیت آنان در منطقه بپردازد. در این مقاله علاوه بر استفاده از منابع و مآخذ چاپی و خطی از شیوه مطالعه میدانی نیز استفاده شده است.


کلید واژه ها:
اسماعیلیه، بدخشان، پامیر، آسیای مرکزی، آقاخان.

عنوان مقاله [English]

ISMAILIEH IN CENTRAL ASIA

چکیده [English]

Ismailieh is a big branch of Shi'a religion. It has a long local history in the Central Asia. Despite the relatively, few numbers of it's followers, because of the good solidarity of the community and their relationship with their Imam, who as the leader of the religion, is living in Europe , should be considered as an important community. Their Imam, Prince Karim Aga khan IV particularly for his global fame and mythical wealth, is an important figure. He, in addition to having good knowledge of the Western culture is interested in affairs of his followers, especially in Europe, and through transnational networks, manages and controls the Ismailia community. This article is to introduce the Ismailias of the Central Asia through the places they live in, their livelihood, population, ethnicity, language, historic backgrounds, beliefs and their situation in the region.Keywords:
Ismailieh, Badakhshan, Pamir, Central Asia, Aga Khan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ismailieh