ترکمنستان پس از ترکمن باشی چالش های داخلی و خارجی انتقال قدرت

نویسنده

چکیده

یکی از موضوعاتی که پیش از فوت صفر مراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان در محافل سیاسی و بین‌المللی مطرح می‌شد، اوضاع این کشور پس از اعلام فوت ترکمن‌باشی بود. اغلب تحلیل‌گران سیاسی با توجه به شیوه حکومت‌داری ترکمن‌باشی گمان می‌کردند که با اعلام فوت رهبر مادام‌العمر ترکمنستان و نبود سازوکارهای پیش‌بینی شده برای جانشینی مسالمت‌آمیز، احتمالاً انتقال قدرت در این کشور با موجی از نا آرامی روبه‌رو شود. اما چگونگی پیشرفت امور برخلاف تغییراتی که حتی در اجرای قانون اساسی پیش آمد، شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد. به نظر می‌رسد روند انتقال قدرت در این کشور روندی مسالمت‌آمیز باشد. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.کلید واژه ها:
ترکمن، ترکمنستان، ترکمن باشی،صفرمراد نیازاف، بی‌طرفی مثبت.

عنوان مقاله [English]

Turkmenistan,after Turkmenbashi Domestic and Foreign Challenges of the Shift of Power

چکیده [English]

Before the death of Saparmurat Niyazov, many international observers were concerned about the future of Turkmenistan after announcement of his death. Most observers believed that because of the way of his governance and in the absence of appropriate mechanisms for peaceful shift of power, this process will not be peaceful and the country will face some disturbance. But, what happened in reality, despite the amendment of Turkmenistan's constitution, had no sign of violence.Therefore; it seems that the process of the shift of power in Turkmenistan is a peaceful and calm process. In this article we will discuss the reasons which led to this situation.

Key word:
Turkman, Turkmenistan, Turkmenbashi, Saparmurat Niyazov, Positive neutrality.