گزارش کنفرانس بین المللی اسلام، درگیری ها، و صلح سازی

نویسنده

چکیده

همایشی بین‌المللی در مورد مسائل مربوط به جهان اسلام با تأکید بر مناطق مسلمان نشین روسیه و کشورهای همسایه در شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه در روزهای 27 تا 29 ژانویه 2008 مطابق با 7 تا 9 بهمن 1386 با شرکت رهبران مذهبی و سیاسی، و نیز اساتید، پژوهشگران و صاحبنظرانی از کشورهای ایران، ازبکستان، افغانستان، ایتالیا، آذربایجان، آلمان، عمان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه (شامل داغستان، چچن، مسکو و تاتارستان)، مصر، و قرقیزستان برگزار شد. پیش از برگزاری جلسات رسمی، شرکت‌کنندگان در همایش به شورای دولتی (پارلمان) تاتارستان رفته و درباره مسایل منطقه ای با نایب رئیس و گروهی از نمایندگان شورا به گفتگو نشستند و از چندین دانشگاه و مرکز علمی- پژوهشی در قازان بازدید کردند.

کلید واژه ها:
اسلام، صلح سازی، تاتارستان، روسیه، قازان

عنوان مقاله [English]

International Islam Conference, Conflicts and Peace Making