موازنه راهبردی و سیاستگذاری امنیتی روسیه در نظام بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

روسیه هسته اصلی امپراتوری اتحاد شوروی بوده است. بسیاری از شاخص­های اجتماعی و ساختاری اتحاد شوروی را می­توان در رویکرد و شکل ­بندی­های قدرت سیاسی و راهبردی روسیه مشاهده کرد. رقابت­های ژئوپلیتیکی روسیه و جهان غرب به قرن 19 بر می‌گردد. این رقابت­ها در چارچوب موازنه قدرت در سیاست بین­الملل شکل گرفت. آمریکا و اتحاد شوروی ساختار دو قطبی را در سال­های 1991-1945 شکل دادند. اگرچه ساختار دو قطبی از سال 1991 به بعد دستخوش تغییرهایی بود، اما روسیه بسیاری از سیاستگذاری­های راهبردی خود در برابر ایالات متحده را همچنان دنبال می­کند. در این نوشتار تلاش شده است تا نقش مؤلفه­های ژئوپلیتیکی در سیاستگذاری امنیتی روسیه تبیین شود. روسیه با گسترش ناتو و یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده در سیاست بین­الملل مخالف است. نشانه­های چنین رویکردی در مخالفت با طرح دفاع موشکی آمریکا و انتقاد از سیاست راهبردی ایالات متحده برای خروج از پیمان موشک­های ضد بالستیک مشهود است. روسیه در سیاست خارجی و راهبردی خود از الگوی موازنه‌گرایی و همکاری‌های چند- جانبه پیروی می‌کند. چنین نشانه‌هایی را می‌توان در ارتباط با الگوی راهبردی روسیه در محیط‌های پیرامونی خود مورد توجه قرار داد. سیاستگذاری امنیتی روسیه در خاورمیانه معطوف به حفظ موازنه راهبردی با ایالات متحده و کشورهای غربی است. نشانه چنین فرایندی را  در سوریه می‌توان مورد ملاحظه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia's Strategic Balance and Security Policy Making in International System

نویسنده [English]

  • Abbas Mosallanejad
Professor,Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Russia is considered the core of the former empire of the USSR. Many social and structural features of the Soviet Union could be observed in the development of Russia’s political power and strategic attitude. Geo-political competitions between Russia and the West can be traced back to the 19th century. These competitions were shaped within the framework of the balance of power system in international politics. The Soviet Union had changed the power equation to some extent. The US and the Soviet Union created the bipolar power system during the Cold War of 1945-1991.The international power structure changed in 1991; but this change did not have a significant impact on Russia’s security policies towards the region. Although the bipolar structure has changed since 1991, Russia has not changed much of its security policies towards the US. The author tries to explain the role of the geo-political factors in Russia's security policy-making. Russia opposes the expansion of NATO and the U.S. unilateralism in international politics. Clues of such approach could be observed in Russia's opposition to U.S. missile defense plan and its criticism of the US strategic policy of withdrawal from the anti-ballistic missile treaty. Russia has been following the model of soft balancing and multilateral cooperation in its foreign policy. Indications of this approach can be seen in Russia’s policies towards its peripheralareas. The focus of Russian securitypolicyin theMiddle East (e.g., in Syria) is on maintaining astrategicbalancevis-à-vistheU.S.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Policy Making
  • Strategic Balance
  • Bipolar Structure
  • Relative Ideology
  • relative power
  • Relative Security
  • Multilateralism