تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

اوکراین در اوت 1991 پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال رسید و تا امروز فراز و نشیب‌های بسیاری را در طول سال‌های استقلال خود تجربه کرده است. در سال 2014، بار دیگر اوکراین صحنة درگیری‌های بسیاری بوده است. بسیاری ناظران علت و ریشة این تنش‌ها را مسائل داخلی و بافت قومیتی این کشور می‌دانند. برخی دیگر اوکراین را صحنة رویارویی قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا با روسیه می‌دانند. حتی در برخی موارد از این درگیری‌ها به «جنگ سرد نوین» تعبیر می‌شود. این نوشتار در تلاش است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که به‌صورت کلی، بحران اوکراین چه تأثیری بر روابط ایالات متحده و روسیه دارد؟ فرضیة این نوشتار این است که این بحران ضمن تشدید تنش‌ها میان دو کشور در کوتاه­مدت و میان‌مدت، تأثیری بنیادین و عمیق بر ماهیت روابط دو کشور نخواهد داشت؛ زیرا ملاحظات ژئوپلیتیکی و همچنین ژئواکونومیک در این منطقه به‌گونه‌ای است که قدرت‌های بزرگ را از درگیری‌های جدی باز می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Ukraine Crisis in 2014 on the Relations of United States of America and Russia

نویسندگان [English]

 • Akbar Valizadeh 1
 • Simin Shirazi 2
 • Hamidreza Azizi 2
1 Assistant Professor, Regional Studies, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In August 1991 Ukraine gained its independence after the collapse of the Soviet Union. It has experienced many ups and downs over the years until today. During 2014, once again, Ukraine has been the scene of many conflicts. Many observers believe the roots of these tensions are the internal problems of ethnic groups in the country and some others say Ukraine is the confrontation scene of trans-regional powers such as United States of America and European Union with Russia. In some cases even this conflict is interpreted as the "new cold war". In this study, the main question is that what are the effects of Ukraine Crisis on the relations of United States and Russia? The research hypothesis is that this crisis –with intensification of tensions between the two countries in short and medium-term – won’t have a profound impact on the nature of the relations between the two countries. That is because geopolitical and geo-economics considerations in this region impede major powers from serious conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • geopolitical considerations
 • new cold war
 • Russia
 • Ukraine
 • United States of America
 1. الف) فارسی

  1. ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله (1386)، «از انقلاب نارنجی تا انقلاب آبی در اوکراین»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال شانزدهم، دورة چهارم، شماره 58، تابستان 1386، صص. 49-73.
  2. امام جمعه‌زاده، سید جواد و رئوف رحیمی (1388)، «جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل»، فصلنامه سیاست، دورة 39، شمارة 3، صص. 71-94.
  3. امیراحمدیان، بهرام (1384)، «تحولات اوکراین یا انقلاب نارنجی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شمارة 49، بهار 1384، صص. 49-70.
  4. تیشه‌یار، ماندانا، (1388)، «بررسی سیاست‌های ناتو در منطقة اوراسیا براساس نظریة برساخته‌گرایی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شمارة چهارم، تابستان و پاییز 1388، صص.43-62.
  5. روزنامة شرق (1393)، روز شمار پانزده روزه بحران اوکراین، شماره 1982، 16/2/1393، ص.10.
  6. کرمی، جهانگیر (1384)، تحولات سیاست خارجی روسیه: هویت دولت و مسئله غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
  7. کولایی، الهه (1385)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، چاپ دوم، تهران: سمت.
  8. کولایی، الهه (1389)، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران: سمت.
  9. کولایی، الهه، جعفر خاشع و حبیب‌الله رضایی (1390)، «روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست ازسرگیری اوباما»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شمارة نهم، پاییز و زمستان 1390، صص.79-98.
  10. کیانی، داوود (1386)، «سیاست نفوذ روسیه در اوکراین، واکنش به اتحادیة اروپا»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شمارة 57، بهار 1386، صص. 71-104.
  11. نوری، علی­رضا (1387)، «تحولات مفهوم آمریکاستیزی در سیاست خارجی روسیه با تأکید بر سیاست خارجی پوتین»، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شمارة چهارم، صص. 853-867.
  12. نوری، علی­رضا (1389الف)، سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین: اصول و روندها، تهران: دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم – مرکز مطالعات راهبرد بین­الملل.

   

   

  ب ) انگلیسی

   

  1. 1.     AFP (12/10/2014), “Syria’s Assad Backs Russia Peace Bid, Moscow in Touch with US”, http://news.yahoo.com/senior-russian-diplomat-meet-assad-damascus-reports-001820792.html, (Accessed on 06/03/2014).
  2. 2.     Bryne, Andrew (2014), “Hungary Questions EU Sanctions on Russia”, FT, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3af681ee-550f-11e4-b616-00144feab7de.html, (Accessed on 03/03/2014).
  3. 3.     Brzezinski, Zbigniew (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, US: Basic Books.
  4. 4.     Galpin, Richard (2014), “Ukraine crisis: Russia Isolated in UN Crimea Vote”, BBC, 3/15/2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-26595776, (Accessed on 15/03/2014).
  5. 5.     Gearan, Anne & Scott Wilson (2013), “U.S., Russia Reach Agreement on Seizure of Syrian Chemical Weapons Arsenal”, The Washington Post, 9/14/2013, http://www.washingtonpost.com/world/us-russia-reach-agreement-on-seizure-of-syrian-chemical-weapons-arsenal/2013/09/14/69e39b5c-1d36-11e3-8685-5021e0c41964_story.html, (Accessed on 08/02/2014).
   1. 6.     Golubkova, Katya & Gabrila Baczynska (2014), “Rouble Fall, Sanctions Hurt Russia’s Economy: Medvedev”, Reuters, 12/10/2014, http://www.reuters.com/article/2014/12/10/russia-medvedev-idUSL6N0TU1LH20141210 , (Accessed on 11/02/2014).
  6. 7.     Gorshenkov, Dmytro & Oleksandr Savochenko (2014), “EU to Russia: Let’s not Use Natural Gas as a Political Tool”, AFP, http://www.businessinsider.com/afp-eu-warns-russia-not-to-use-gas-as-weapon-in-ukraine-crisis-2014-9, (Accessed on 12/01/2014).
  7. 8.     Grytsenko, Oksana (2014). "Armed Pro-Russian Insurgents in Luhansk Say they are ready for Police Raid". Kyiv Post, 4/12/2014, http://www.kyivpost.com/content/ukraine/armed-pro-russian-insurgents-in-luhansk-say-they-are-ready-for-police-raid-343167.html, (Accessed on 18/01/2014).
  8. 9.     IANS (4/15/2014), "Ukraine Parliament Declares Crimea Temporarily Occupied Territory", http://news.biharprabha.com/2014/04/ukraine-parliament-declares-crimea-temporarily-occupied-territory/, (Accessed on 15/04/2014).
  9. 10.            Isherwood, Darryl (2014), "Bob Menendez is Banned from Russia", NJ, 3/20/2014, http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/03/bob_menendez_is_banned_from_russia.html, (Accessed on 12/01/2014).
  10. 11.            Leonard, Peter (2014), "Ukraine to Deploy Troops to Quash Pro-Russian Insurgency in the East", Associated Press, 4/14/2014, https://ca.yahoo.com/?err=404&err_url=http%3a%2f%2fca.news.yahoo.com%2fukraine-special-forces-sent-eastern-city-retake-buildings-082049113.html, (Accessed on 14/01/2014).
  11. 12.            Macdonald, Alastair & Philip Blenkinsop (2014), “Ukraine, Russia, EU Agree to Natural Gas Supply Deal”, Reuters, 10/30/2014, http”//www.reuters.com/assets/print?aid=USKBNIIOXQ20141030, (Accessed on 30/10/2014).
  12. 13.            Maloney, Suzanne (2014), “Three Reasons Why Russia Won’t Wreck the Iran Nuclear Negotiations”, Brookings Institution, http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/03/22-russia-us-tension-sabotage-iran-nuclear-deal, (Accessed on 15/09/2014).
  13. 14.            Peck, Michal (2014), “7 Reasons Why America will Never Go to War over Ukraine”, Forbes, http://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2014/03/05/7-reasons-why-america-will-never-go-to-war-over-ukraine/ , (Accessed on 12/12/2014).
  14. 15.            Petro, Nicolai N. (2011), “Russian Foreign Policy, 2000-2011: From Nation-State to Global Risk Sharing”, PECOB’s Papers Series, No. 12, July 2011, pp.1-42, http://ssrn.com/abstract=1954189, (Accessed on 30/10/2014).  
  15. 16.            Pifer, Steven (2009), “Crisis Between Ukraine and Russia, Contingency Planning Memorandum”, Council of Foreign Relations, Center for Preventive Action, No.3, July 2009, pp.1-11.  
  16. 17.            Pirani, Simon & Others (2014), “What The Ukraine Crisis Means for Gas Markets”, The Oxford Institute for Energy Studies, March 2014,  http://econpapers.repec.org/bookchap/oxpobooks/9780199554546.htm, (Accessed on 30/10/2014). 
  17. 18.            Quinn, Allison (2014), “U.S.-Russia Split over Ukraine Gives Islamic State Upper Hand”, The Moscow Times, 9/4/2014, http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/russia-u-s-divide-strengthens-islamic-state/506479.html , (Accessed on 24/07/2014).
  18. 19.            Randolph, Eric (2014), “Ukraine Cheers US Vote for Military Aid, Russia Outraged”, AFP, 12/13/2014, http://www.democraticunderground.com/1014963925, (Accessed on 26/11/2014).
  19. 20.            Reuters (12/13/2014), “Russia Would React if US Imposes New Sanctions: Minister”, http://www.reuters.com/article/2014/12/13/us-ukraine-crisis-russia-sanctions-idUSKBN0JR06Y20141213?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter, (Accessed on 05/06/2014).
  20. 21.            Reuters (3/13/2014), “RPT-INSIGHT: How the Separatists Delivered Crimea to Moscow”, http://in.reuters.com/article/2014/03/13/ukraine-crisis-russia-aksyonov-idINL6N0M93AH20140313
   RT (10/15/2014), “Divided over Ukraine, but US & Russia Band Together to Fight ISIS”, available at: http://rt.com/news/196052-russia-us-security-renewed/ , (Accessed on 15/10/2014).
  21. 22.            RT (11/24/2014), “Russia Loses $140bn with Sanctions and Falling Oil Prices – Finance Minister”, http://rt.com/business/208263-russia-losses-sanctions-oil/, (Accessed on 24/11/2014).
  22. 23.            Sputnik (11/12/2014),“EU Hopes for Normal Russian Gas Supplies via Ukraine beyond March 2015”, http”//sputniknews.com/business/20141211/1015746501.html, (Accessed on 11/12/2014).
  23. 24.            Traynor, Ian (2014), "European Union Prepares for Trade War with Russia over Crimea", The Guardian, 3/21/2014, http://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/eu-mobilises-trade-war-russia-crimea-ukraine, (Accessed on 21/03/2014).
  24. 25.            Wilner, Michael (2014), “US Considering a Nuclear Deal with Iran Reliant on Russia”, The Jerusalem Post, http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/US-considering-a-nuclear-deal-with-Iran-reliant-on-Russia-380780, (Accessed on 22/09/2014).