نویسنده = عسگرخانی، ابومحمد
تعداد مقالات: 2
1. حوزه¬های همکاری و اختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-134

10.22059/jcep.2013.35154

ابومحمد عسگرخانی؛ علیرضا ثمودی¬ پیله¬رود؛ یاسر نورعلی¬وند


2. بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا و چشم‌انداز آن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 124-143

ابومحمد عسگرخانی؛ خرم بقایی؛ علیرضا ثمودی