نویسنده = ��������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطۀ خودمختاری قومی و جدایی‌طلبی در روابط بین‌الملل (مطالعۀ موردی: گرجستان)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 321-338

10.22059/jcep.2019.243873.449734

فهیمه خوانساری‌فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت‌الله یزدانی