کلیدواژه‌ها = روسیه
بررسی تأثیرهای شکل‌گیری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی بر روند مهاجرت نیروی کار از آسیای مرکزی به روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.354593.450127

طیبه واعظی


جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.364944.450166

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ مریم بردبار مژدهی


تهدیدهای ناتو و سیاست موازنه‌سازی روسیه در قطب شمال

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22059/jcep.2023.359186.450145

رضا اختیاری امیری؛ جواد شفقت نیا آباد


تاثیر جنگ اوکراین بر نقش اتحادیۀ اروپا در رویارویی غرب با روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22059/jcep.2024.352162.450116

مهدی هدایتی شهیدانی؛ صدیقه آذین


نقش و جایگاه احزاب در نظام سیاسی روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.358772.450144

خدایار براری؛ رقیه کرامتی نیا


الگوی رفتاری ایران در برابر جنگ ‌اوکراین؛ از سیاست‌خارجی موازنه‌گرا تا سیاست‌خارجی متوازن

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.367746.450176

فاطمه سلیمانی پورلک


سیاست‌‌های روسیۀ تزاری در حوزۀ زنان و خانواده در آسیای مرکزی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-49

10.22059/jcep.2023.348886.450101

سیده فهیمه ابراهیمی؛ مهناز نوروزی


عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-51

10.22059/jcep.2022.259681.449987

علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد


روند قدرتمندی جهانی چین و سیاست موازنه ای روسیه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 257-279

10.22059/jcep.2022.323814.450004

جهانگیر کرمی؛ مریم کریم خانی