عوامل مؤثر بر استقلال‌طلبی قوم چچن

نویسندگان

چکیده

نزدیک به سه قرن است که مناقشه چچن استمرار یافته است. چچن‌ها از همان زمان که در نتیجه جنگ‌های استعماری، سرزمینشان به اشغال روسیه درآمد تا به امروز، سودای استقلال- ‌طلبی در سر داشته و برای نیل به این مقصود لحظه‌ای از مبارزه دست نکشیدند و حتی به اقدام‌های خشونت‌آمیز نیز متوسل شدند که از سوی روسیه به شدت سرکوب شد. همین استقلال‌طلبی چچن‌ها است که آنها را در بین سایر اقوام روسیه متمایز می‌کند. این پژوهش بر آن است تا علل و عوامل مؤثر بر بروز و استمرار استقلال‌طلبی قوم چچن را شناسایی کرده و پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا چچن‌ها نسبت به سایر اقوام روسیه با خشونت بیشتری استقلال خود را پیگیری می‌کنند؟ این پژوهش بر آن است تا علل و عوامل مؤثر بر بروز و استمرار استقلال‌طلبی قوم چچن را شناسایی کرده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Chechen conflict has protracted for around three centuries. The Chechens have not stop their struggle since the time their territory was occupied by Russia as a result of the colonial wars. Their search for independence distinguishes them from other Russian communities. The authors seek to identify the factors influencing the rise and continuity of Chechen people’s search for independence. They try to find an answer to the following question: Why do the Chechen people pursue their independence more violently in comparison to other Russian communities? They try to find an answer to the following question: Why do the Chechen people pursue their independence more violently in comparison to other Russian communities?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • Chechnya
  • Ethnic Conflict
  • independence
  • Liberation
  • Russia