تحرک‌های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا

نویسنده

چکیده

از جنگ سال 2001 و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، بقایای طالبان در پاکستان و افغانستان به فعالیت ادامه دادند. در واقع با پیدایش دوباره طالبان در نواحی مختلف افغانستان، محیط کشورهای پاکستان و افغانستان به صحنه رویارویی طالبان با این دولت‌ها تبدیل شده است. در این میان دولت کابل که همچنان با طالبان در ستیز است ، با چالش اساسی از طرف آنها مواجه است. شدت ناامنی از طرف طالبان در افغانستان به گونه‌ای است که نیروهای ناتو در جنگ علیه طالبان دچار ناکارآمدی شده‌اند. بنابراین پس از هفت سال حضور نظامی در این کشور، آمریکا به دنبال این استراتژی است که بین طالبان شکاف ایجاد کرده و با جناح معتدل‌تر درباره آینده افغانستان مذاکره کند. نگارنده به دنبال این هدف است که چالش طالبان به عنوان یک گروه تروریستی را در تنش بین دو کشور افغانستان و پاکستان با توجه به رویکرد استراتژیک آمریکا بررسی کند.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

After the war of 2001 and the removal of the Taliban regime in Afghanistan, the remnants of the Taliban in Pakistan and Afghanistan continued their activities. With the re-emergence of the Taliban in various parts of Afghanistan, Pakistan and Afghanistan’s territories turned into a scene for confrontation between the Taliban and these governments, particularly the government in Kabul. The NATO forces are confronted with serious problems in their war on the Taliban. The United States now intends to negotiate with the more moderate faction of the Taliban. The author seeks to examine Taliban’s challenge as a terrorist group in building more tension between Afghanistan and Pakistan within the framework of U.S. strategic posture.