میراث اتحاد شوروی و مدیریت فرهنگ و هنر در تاجیکستان

نویسنده

چکیده

سلطه هفتاد ساله اتحاد جماهیر شوروی بر بخش گسترده‌ای از اوراسیا تجربه‌ای بی‌سابقه در تاریخ بشر به وجود آورد. برای اولین بار در تاریخ، کلیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و علمی یک امپراتوری در انحصار و اختیار دولت قرار گرفت. برای این کار سامانه‌ای گسترده متشکل از نهادهای گوناگون تأسیس شد و هدایت، برنامه‌ریزی، تأمین بودجه و تعیین محتوای فرهنگ و هنر را بر عهده گرفت. این اقدام مسکو بر مردم منطقه آسیای مرکزی، بخصوص تاجیکان که خود صاحب فرهنگ و هنر و تمدنی غنی در طول تاریخ بودند، تأثیری عمیق داشت. این مقاله به بررسی میراث اتحاد شوروی در آسیای مرکزی، بخصوص تاجیکستان، می‌پردازد و تصویری جامع از چگونگی مدیریت فرهنگ و هنر در گذر از دوران اتحاد شوروی به دوره استقلال به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The 70-year long Soviet domination over a large part of Eurasia unfolded an unprecedented experience in human history. For the first time in history, all cultural, scientific and arts activities of an empire was monopolized by a state. To do so, a vast apparatus consisting of various institutions was created in order to assume direction, planning, budgeting, and specifying the content of culture and arts. This Moscow’s endeavor left profound impact on Central Asian people notably the Tajiks who themselves possessed rich culture, arts and civilization throughout history. This paper deals with the Soviet legacy in Central Asia particularly in Tajikistan and provides a comprehensive picture of management of culture and arts in transition from the Soviet era to the post-independence period. This paper is a result of a field study, visit to cultural and arts centers of the region, and interview with practitioners and artists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artist
  • Culture
  • Management of Culture and Arts
  • Soviet Legacy
  • Tajikistan