ترکیه، پان‏ترکیسم و آسیای مرکزی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیرات ایدئولوژی پان‏ترکیسم در آسیای مرکزی است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، بار دیگر امید نظریه پردازان و استراتژیست‌های پان‏ترکیسم را که پس از جنگ دوم در رابطه با پیشبرد پروژه برپایی یک امپراتوری ترک زبان در مناطق جنوبی شوروی دچار سرخوردگی و ناامیدی شده بودند، زنده کرد.
این مقاله با توجه به آرمان‌های پان‏ترکی در سیاست خارجی ترکیه و تلاش‌های پانزده ساله اخیر سیاستمداران و نخبگان فکری این کشور برای پیشبرد پروژه پان‏ترکیسم و اتحاد جمهوری‌های آسیای مرکزی، پیامد این تلاش‌ها و تأثیرات آن در آسیای مرکزی در نهایت واکنش کشورهای منطقه را به آرمان‌های پان‏ترکی تجزیه و تحلیل می‌کند. فرضیه اساسی مقاله آن است که برخلاف ایده‌های اولیه، پان‏ترکیسم در ابعاد سیاسی خود پیشرفت چندانی نکرده و این مسأله ترکیه و سیاستمداران آن را دچار تردید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkey, Pan-Turkism and Central Asia

چکیده [English]

This research seeks to study the impact of Pan-Turkist ideology on Central Asia. The collapse of the Soviet Union and independence of the Central Asian and Caucasian states once again revitalized hopes among the Pan-Turkist theoreticians and strategists who were hopeless about the implementation of their project of establishing a Turkic empire in the southern parts of the Soviet Union. Considering the Pan-Turkist ideals in Turkey's foreign policy and the 15-year long efforts by the country's politicians and intellectuals in promoting the Pan-Turkist project of alliance among Central Asian republics, this article addresses these efforts and their effects on Central Asia and finally regional countries' reaction to the Pan-Turkist ideals. The main hypothesis of the research includes that unlike original ideas, Pan-Turkism has not progressed so much in its political aspects, which made Turkish politicians hesitant about it. Nonetheless, .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasian
  • Central Asia
  • Pan-Toranism
  • Pan-Turkism
  • Turkey