چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر

نویسندگان

چکیده

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به‌دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه‌های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف‌های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به‌دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به‌دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Challenges to Iran's Exploitation of its Interests in the Caspian

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadipour
  • Ehsan i Lashgar
چکیده [English]

The Caspian basin in its old geopolitical situation under the Soviet Union was located in the buffer zone between two spheres of influence of the two superpowers. After the fall of the Soviet Union followed by the rise of new structures and three new states in the region, new relations, however, prevailed among the areas of geography, power and politics in the region. these new relations in the Caspian changed Iran's interests in the Caspian dramatically and new definitions of Iran's geopolitical interests in the Caspian emerged. The Islamic Republic of Iran's government has persistently sought to secure its interests in the Caspian following the collapse of the Soviet Union; there have been a number of political and geopolitical barriers depriving Iran from attaining an important part of its interests in the Caspian. Using descriptive-analytical approach, this paper seeks to academically discuss these barriers and suggest measures overcoming these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Caucasus
  • Cental Asia
  • Geopolitics
  • Iran
  • Soviet Union