جایگاه گازپروم در راهبرد انرژی روسیه

نویسندگان

چکیده

روسیه جدید با استفاده از انرژی بهعنوان یک سلاح درپی بازسازی امپراتوری خود است. از سال 2004 یک مدل اقتصادی توسط دولت روسیه اعلام شده است. این مدل "عقلایی شدن" نامگذاری شده و توسط دولت پوتین به مرحله اجرا در آمده است. دولت روسیه شرکت‌های خارجی را از خرید هر نوع سهام در صنعت انرژی این کشور منع کرده و این امکان را برای شرکت گازپروم فراهم کرده است تا با خرید و کنترل شبکه انرژی روسیه به بازوی مهم اقتصادی دولت تبدیل شود. گازپروم اهرم قدرتمند دولت در مدیریت اقتصادی - سیاسی داخل روسیه و هم در بازارهای جهانی انرژی است. مقاله پیش رو با بررسی سیاست‌های داخلی و بین المللی روسیه در حوزه انرژی، واکاوی نقش گازپروم در روند تحولات سیاسی – اقتصادی این کشور و نقش آفرینی این شرکت در معادلات بین المللی برای فدراسیون روسیه را مورد توجه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gazprom's Place in Russian Energy Strategy

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ramazanzadeh
  • Abdollah Ramazanzadeh
چکیده [English]

Using energy as a weapon, the new Russia seeks to reconstruct its empire. The Russian government has declared an economic model since 2001 entitled rationalization which has been implemented by the Putin's government. State ownership especially concerns the oil industry which was expanded by confiscating the Yukas Company's properties and Gazprom's procurement of the apple oil company. The Russian government has banned foreign companies from purchasing any share in the country's energy industry, making it possible for Gazprom to become a crucial economic arm of the government by purchasing and controlling Russia's energy network. Gazprom is a strong leverage of the government in economic-political management within Russia and in the world energy markets. This paper examines Russia's domestic and international policies in the energy sector, exploring Gazprom's role in the country's political-economic developments as well as its part in international equations for the Russian Federation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Strategy
  • Gazprom
  • Putin
  • Russian Foreign Policy
  • World Energy Market
  • Yeltsin