موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

نویسندگان

چکیده

از دیدگاه نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و از جمله "کارکردگرایان" و "منطقه گرایان" ، ایجاد و توسعه‌ همکاریها و برقراری روابط اقتصادی، تجاری و حمل و نقل، از روشهای مناسب برای ایجاد "همگرایی" در مناسبات بینالمللی و تعمیق دوستی و ایجاد "صلح و ثبات"، به‌ویژه در میان کشورهای یک منطقه است. با توجه به این مطلب، نویسنده این مقاله بر این باور است که شکل‌گیری ایده‌ احداث "خط لوله صلح"4 (ایران- پاکستان- هند) با موقعیت ژئواکونومیک ایران، همخوانی داشته و تحقق این ایده را باید اقدامی استراتژیک و گامی مثبت در راه تأمین منافع ملّی و امنیت ملی هر سه کشور ارزیابی کرد. در این ارتباط، این مقاله به بررسی روش‌ها و مسایل گوناگون مربوط به صادرات گاز ایران و از جمله: خط لوله‌ صلح و گاز فشرده مایع پرداخته و فرصت‌ها وچالش‌های پیش روی ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ran's Geo-Economic Situation and Considerations on the Gas Exports (the Peace Pipelines and LNG) and Energy Security

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour
  • Seyed Shamsoddin Sadeghi
چکیده [English]

From the perspective of theorists of international relations including functionalists and regionalists, establishment of cooperation and economic, commercial and transportation relations is among the suitable methods for fostering integration in international relations and deepening friendship, peace and stability particularly among regional countries. Considering this fact, the authors believe that the rise of the idea of constructing a peace pipeline (Iran-Pakistan-India) conforms to Iran's geo-economic situation; hence the realization of this idea has to be viewed as a strategic move and positive step towards securing national interests and national security of the three nations involved. In this respect, this paper examines various issues related to Iran's gas exports including the peace pipelines and liquidated natural gas (LNG), and assesses chances and challenges ahead of Iran in this regard, reviewing considerations on energy security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Energy Security
  • geo-economics
  • India
  • Iran
  • Japan
  • Pakistan
  • Peace Pipelines