تداوم و تغییر در سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان در دوره قربان قلی بردی محمداف

نویسندگان

چکیده

ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به‌صورت کشوری غیرمردم‌سالار اداره می‌شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین‌المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می‌کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می‌پردازد و اثر آن را بر سیاست‌های داخلی و خارجی بررسی می‌کند و سپس نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به‌طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به‌شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuity and Change in Turkmenistan's Domestic and Foreign Policies under Gurbanguly Berdi Muhamedov

نویسندگان [English]

  • Farhad Ataei
  • Mohammad Kazem Shjoaei
چکیده [English]

Having a rentier economy dependent on natural gas exports, Turkmenistan was administered as a dictatorship under Saparmurat Niyazov after it gained independence from the Soviet Union. It also pursued a foreign policy based on non-participation in any international alliance and pact. This paper studies Turkmenistan's domestic and foreign policies under his successor President Berdimuhamedov. It first deals with the nature of Turkmenistan's rentier economy and its repercussions on domestic and foreign policies. Then it displays that in overall its domestic politics has continued under President Berdimuhamedov, but certain changes have occurred in its foreign policy directly affecting Turkmenistan's relations with the region and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berdi Muhamedov
  • Domestic Policies
  • Foreign Policies
  • ghurban ghuly
  • Turkmenistan