روابط ایران و روسیه در سال‌های 1368 تا 1388: بسترها، عوامل و محدودیت‌ها

نویسنده

چکیده

ایران و روسیه در پانصد سال گذشته روابطی پر فراز و نشیب و همراه با دوستی و دشمنی با یکدیگر داشته‎اند. این روابط از همکاری‎های دوره صفویه، به‌خصومت، جنگ و مداخلات دوره قاجار و سپس روابط خصمانه و گاه دوستانه دوره پهلوی و سرانجام همکاری‌های بیست سال اخیر(1368 تا 1388) رسیده است. در این مقاله تلاش شده تا با ترسیم وضعیت بیست ساله همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف، به بررسی بسترهای داخلی، منطقه‎ای و جهانی مؤثر بر شکلگیری آن پرداخته و موقعیت ژئوپلیتیک جدید (دور شدن روسیه از مرزهای ایران) را به‌عنوان یک متغیر مهم و مؤثر مورد کند و کاو قرار دهد. در واقع، هدف اصلی این مقاله آنست که به تأثیر تحولات ژئوپلیتیک بر همکاری های دو کشور در بیست سال گذشته بپردازد و وارد مسائل و مشکلات پیش آمده در یکسال اخیر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-Russia Relations from 1989-2009: Grounds, Factors and Constraints

نویسنده [English]

  • Jahangir Karami
چکیده [English]

During the past 500 years, Iran and Russia have experienced many ups and downs in their relations which have been accompanied with enmity and amity. These relations varied from cooperation under the Safavids to enmity, war and interventions under the Qajar dynasty, then to hostile and sometimes friendly relations under the Pahlavi rule, and finally to collaborations within the past two decades (1989-2009). This paper seeks to analyze the 20-year collaborations between the two countries in various fields and study domestic, regional and world grounds affecting the formation of such ties. Then it examines the new geopolitical situation (Russia's distancing from Iranian borders) as a crucial variable. Indeed, the paper is mainly intended to address the impact of geopolitical developments on the bilateral cooperation during the past 20 years, avoiding the problems which have occurred within the one past year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Geopolitics
  • Iran
  • Neighborhood
  • Russia