فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه
روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاههای حکومتی است. تلاش دولت‌های مختلف روسیه نیز نتوانسته دامنه این فساد را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت، ریشه‌ها و پیامدهای فساد و همچنین نقد راهبردهای مبارزه با آن در روسیه، استدلال می‌شود موفقیت تلاش‌های مبارزه با فساد در این کشور در گرو تقویت جامعه مدنی و مشارکت‌ بخشیدن به آن در امر مبارزه با فساد، و ایجاد مرزبندی‌های روشن بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.
کلید واژه‌ها
روسیه، فساد، راهبردهای مبارزه با فساد، جامعه مدنی، آزادسازی اقتصادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic and Widespread Corruption; A Problem in Russia’s Transition Period

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rashidi
  • Ali Akbar Jafari
چکیده [English]

Systematic and Widespread Corruption;
A Problem in Russia’s Transition Period

Russia is among those countries that are grappled with widespread and systematic corruption in state organizations. Meanwhile, different Russian governments have failed to reduce the scope of corruption. This article studies nature, roots and repercussions of corruption and analyzes approaches to combat it in Russia. The paper reasons that success of these approaches hinges on strengthening civil society, its involvement in the process and defining clear boundaries between public and private sectors.

Key words
Russia, Corruption, Approaches to Combat Corruption, Civil Society, Economic Liberalization Russia,
, Civil Society, Economic Liberalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approaches to Combat Corruption
  • Civil society
  • corruption
  • Economic Liberalization
  • Russia