مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

موضوع روابط ایران و روسیه با آسیای مرکزی به‌صورت جداگانه موضوع پژوهش‌هایی قرار گرفته است. اما مقایسه سیاست خارجی دو کشور در این منطقه کمتر مورد توجه بوده است. در چنین شرایطی شناخت نقاط اشتراک و اختلاف سیاست خارجی دو کشور در منطقه و نیز به‌دست آوردن درکی درست از علت‌های این اشتراک‌ها و اختلاف‌ها دشوار است. در این پژوهش به موضوع روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی از زاویه دیگری نگریسته شده است. در این چارچوب اختلاف‌های و اشتراک‌های موجود در سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از منظر ساختارها و پایه‌های نظری سیاست خارجی و نیز فرایندهای بکارگیری آن توسط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Foreign Policies of Iran and Russia in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sanaei 1
  • Fatemeh Atri Sangary 2
1
2
چکیده [English]

While the relations of Iran and Russia with the Central Asian states have been analyzed separately in previous studies, the regional foreign policies of these two countries have not been compared in detail. As a result, it would be difficult to comprehend the extent of the similarities and differences inherent in the foreign policy behaviors of these two key players in the Central Asian region. Understanding the causes of the existing differences in the Central Asian policies of Iran and Russia is also challenging. Comparing the foreign policy goals and actions of Iran and Russia in Central Asia, the authors conclude that maintaining regional security and stability is one of the main foreign policy goals of Iran in this region; and that the Iranian foreign policy makers have preferred bilateral and multilateral cooperation within the framework of regional organizations.
and that the Iranian foreign policy makers have preferred bilateral and multilateral cooperation within the framework of regional organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • comparative analysis
  • Foreign Policy
  • Iran
  • national interest
  • Russia