همکاری‌های روسیه و ترکیه: هدف‌ها، گستره‌ و چشم‌اندازها

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان

2 کارشناسی ارشد رشته مطالعات روسیه دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی همکاری‌های دولت روسیه و ترکیه، به مطالعه هدف‌ها، گستره و چشم‌اندازهای آینده این همکاری‌ها پرداخته است. تمرکز این نوشته بیشتر بر گستره همکاری‌ها و آنهم بیشتر از منظر روسیه است و به این دلیل بیشتر به منابع روسی در این زمینه اشاره شده است. مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که روابط دو دولت در زمینه‌های گوناگون و به‌ویژه در زمینه اقتصادى در سال‌های اخیر روندی روبه رشد داشته است. درحال حاضر انگیزه‌های اقتصادی سبب شده دو دولت، همکاری را بر تعارض مقدم شمارند، به‌ویژه در حوزه انرژی که ترکیه واردکننده و روسیه صادرکننده بزرگی در این زمینه است. انرژى نقش بسیار مهمى در روابط دو کشور دارد و افزایش حجم روابط بین دو کشور به 42 میلیارد دلار در سال ?011، ورود بیش از سه میلیون گردشگر روس به ترکیه، حذف متقابل روادید سفر به دو کشور، نشان‌دهنده قوت روابط میان ملت‌های روسیه و ترکیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia-Turkey Cooperation: Objectives, Scope and Outlook

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Zeinab Nadjafi 2
1
2
چکیده [English]

Historically, Turkish-Russian relations have been cold and distant. During the Cold war, the two former rivals viewed each other with hostility. After the fall of the USSR and in the early 1990s, the grounds were paved for the improvement in the bilateral ties. Even though the two states have different military and security concerns, they have established closer relations in economic and trade fields. The issue of energy plays a major role in their bilateral relations, given the fact that Turkey is one of the major importers of energy and Russia is a key exporter of this strategic commodity. The volume of their bilateral trade reached 42 billion dollars in 2011,more than three million Russian tourists visit Turkey annually, and the two countries recently signed a visa exemption agreement for traveling between Turkey and Russia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Relations
  • Energy
  • Political Relations
  • Russia Turkey
  • security
  • Technical Cooperation