هویت و سیاست در جمهوریهای مسلماننشین روسیه: مطالعه موردی داغستان و تاتارستان

نویسندگان

1 دانشجوی فوق دکتری فلسفه دین از دانشگاه دولتی مسکو(لومانوسف) و عضو عیات علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله قصد آن داریم تا نشان دهیم که سازه‌های قومی در روسیه، به‌صورت خاص تاتارستان (دوقومی بودن) و داغستان (چند‌قومی بودن) اهمیت کاملا متفاوتی به‌هویت قومی در این دو جمهوری می‌دهند. نقش اسلام در جامعه نیز با این زمینه قومی شکل می‌گیرد که یا تمایز قومی را تحکیم می‌کند ( تاتارستان) و یا حتی ممکن است منجر به تعصب‌های افراطی شود (داغستان). این مقاله این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه هویت‌های قومی و مذهبی ممکن است در سطح سیاسی برای پروژه ساخت هویت‌های مدرن مدنی بسیج شوند؟ در حالی که معمول است اسلام را به‌عنوان یک نیروی باز سنتی‌ شدن در نظر بگیرند. آیا ظرفیت وحدت‌بخش اسلام در داغستان، به تولید نوعی از هویت جمهوری منسجم از جامعه چند قومی کمک کرده است؟ آیا نخبگان در تاتارستان موفق شدند در میان اقلیت روس حسی از تاتاری بودن بدهند؟ وضعیت جمعیت روسیه در هر یک از جمهوری‌ها چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Politics in Muslim Republics of Russia: A Case Study of Dagestan and Tatarstan

نویسندگان [English]

  • Behzad Moridi 1
  • Khatreh Bakhshandeh 2
چکیده [English]

This article investigates the role played by ethnic structures in Russia and in particular Tatarstan (bi-ethnicity) and Dagestan (multi-ethnicity) in determining ethnic identity of these two republics. Islam has either strengthened ethnic distinction (in Tatarstan) or led to extreme prejudice (in Dagestan). The article raises the following question: how could ethnic and religious identities bemobilized to construct modern civil identities at political level? This is while Islam is generally considered as a force that could revive traditions. The other research questions include: Has unifying capacity of Islam in Dagestan helped the formation of an integrated kind of republic in a multi-ethnic society? Have the elites succeeded in creating a sense of belonging to Tatarstan among the Russian minorities? The study also examines the role played by the Russian population in each of these Republics.The study also examines the role played by the Russian population in each of these Republics( Tatarstan and Dagestan).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dagestan
  • Ethnicity
  • Ethnic Minority
  • Identity
  • Islam
  • Russian Federation
  • Tatarstan