بررسی نظری انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

تغییرهای سیاسی در کشورها، همیشه مورد توجه ناظران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. این تغییرهای سیاسی معمولا از راه انقلاب، انتخابات، کودتا و جنگ صورت می‌گیرد. اما در دوره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تغییرهای اجتماعی و سیاسی نیز همپای دیگر مسایل مهم جهان دستخوش تحول شد. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از نظریه دمکراسی‌سازی و با بهره‌گیری از ادبیات قدرت نرم به تبیین نظری انقلاب رنگی پرداخته و تناقض ظاهری این واژه را در راستای تحول در روابط بین‌الملل در عصر جهانی شدن توضیح داده شود. در ادامه برای بهتر توضیح دادن ویژگی‌های انقلاب رنگی از دو نمونه انقلاب رز در گرجستان و انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان استفاده می‌شود. در پایان این نکته را خاطر نشان می‌شود که انقلاب های رنگی حاصل شرایط توسعه نامتوازن داخلی، مشکلات داخلی و جامعه مدنی نسبتا فعال از یک‌سو و تحریک‌ها و آموزش‌های خارجی از سوی دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Theory of the Color Revolutions, with an Emphasis on the Rose Revolution in Georgia and the Tulip Revolution in Kyrgyzstan

نویسندگان [English]

  • Enayat-Allah Yazdani 1
  • Taherh Akhavan 2
1
2
چکیده [English]

Political changes due to the occurrence of revolutions, coups and warsas well as elections have always been closely watched by political observers at national and international levels. This study seeks to explain the theory of the color revolutions by the use of democratization theory and soft power literature. It also attempts to explain the apparent contradiction of the term “color revolution” in the globalization era in line with changes witnessed in international relations. The authors then discuss the characteristics of two color revolutions, i.e. the Rose Revolution in Georgia and the Tulip Revolution in Kyrgyzstan. The study concludes that the color revolutions occur as a result of the internal problems such as unbalanced national development, and an active civil society on the one hand; and foreign provocation and manipulation on the other hand.such as unbalanced national development, and an active civil society on the one hand; and foreign provocation and manipulation on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color revolution
  • Democratization
  • Georgia
  • Kyrgyzstan
  • Rose Revolution
  • Soft Power
  • Tulip Revolution