ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

نویسندگان

چکیده

چکیده
موج اسلام گرایی در آسیای مرکزی و همجواری این منطقه با ایالت مسلمان نشین و خود مختار سین‌کیانگ چین، خطر جدایی‌طلبی در این استان را تشدید می‌کند. شواهد زیادی وجود دارد که این یک تهدید واقعی است و ناشی از بزرگ نمایی چینی‌ها جهت سرکوب هر چه بیشتر معترضان مسلمان در سین‌کیانگ نمی‌باشد. سؤال اصلی مقاله این است که مهم‌ترین دغدغه امنیتی و سیاسی چین در آسیای مرکزی که منجر به افزایش روابط چین با این کشورها از 2005-1991 شده، چیست؟ فرضیه این مقاله آن است که مهم‌ترین دغدغه امنیتی و سیاسی چین در آسیای مرکزی هراس از بنیاد گرایی، افراط‌گرایی اسلامی و تروریسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chinese Security and Political Considerations in Central Asia (1991-2005)

چکیده [English]

Abstract
The wave of Islamic radicalism in Central Asia and separatism threaten China’s neighboring autonomous and Muslim-populated Xinjiang region. There is much evidence indicating that the threat is clear-cut, though in Xinjiang Muslim dissidents are not much strong because of increasing suppression of Chinese people. In this article, the main question includes what is China’s main security and political concern in Central Asia which resulted in China’s expanding relations with these countries in 1992-2005. This article not only focuses on China’s major security and political concerns, but also underlines the fear of fundamentalism, radicalism, and terrorism especially Islamic radicalism in Central Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Central Asia
  • Xinjiang
  • Islamic Radicalism
  • terrorism