روابط امنیتی چین با آسیای مرکزی: از پیوندهای امنیتی تا «مجموعه امنیتی منطقه¬ای»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مطالعات منطقه¬ای دانشگاه تهران

چکیده

پایان جنگ سرد، سبب تحولات قابل توجهی در عرصه روابط بین­الملل شد که از مهم‌ترین نمونه آنها، ورود و قدرت­گیری روزافزون مجموعه­ای جدید از بازیگران بود. چین یکی از همین بازیگران است که روند قدرت­گیری آن، که از سال­های پیش از پایان جنگ سرد آغاز شده، توجه بسیاری از تحلیل­گران را به‌خود جلب کرده است. در این میان، منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطقی است که چین به‌شکل سنتی ارتباط‌های نزدیکی با آن داشته و فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و باز شدن فضای آسیای مرکزی، زمینه مساعدی را برای برقراری دوباره پیوندها میان چین و جمهوری­های منطقه فراهم کرد. این مقاله با تمرکز بر بعد امنیتی روابط چین با آسیای مرکزی درپی بررسی این موضوع است که آیا پیوندهای امنیتی چین با منطقه فقط درحد ارتباط‌های امنیتی معمول بین همسایگان است و یا از الگویی خاص و فراتر از روندهای متعارف پیروی می­کند. مبنای تحلیل این نوشتار، نظریه مجموعه­های امنیتی منطقه­ای است و فرضیه اصلی آن است که پیوندهای امنیتی چین با آسیای مرکزی، در راستای شکل­دادن به یک مجموعه امنیتی مشخص عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's Security Relations with Central Asia: From Security Ties to “Regional Security Complexes”

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Hamidreza Azizi 2
1 Associate Professor and Faculty Member of Tehran University; Department of Russian Studies
2 Ph.D. Candidate, Regional Studies, Tehran University
چکیده [English]

Termination of the Cold War was followed by considerable developments in international relations, including the emergence and gradual empowerment of new political actors. China was one of these actors whose process of empowerment, which actually started many years before the end of the Cold War, has drawn attention from many analysts. Central Asia is one of the regions with which China has had traditionally close relations. The collapse of the former Soviet Union in 1991 and the opening up of the Central Asian geopolitical environment provided a suitable ground for reestablishment of ties between China and Central Asian republics. Focusing on the security dimension of China-Central Asia relations, this article tries to analyze whether China’s security ties with this region is limited to usual security relations among neighboring countries, or follows a special pattern beyond the conventional trends. The article adopts the “Regional Security Complexes” theory as its analytical basis, claiming that China’s security ties with Central Asia are aimed at creating a distinct security complex. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Central Asia
  • security
  • Regional Security Complexes
  • Security Relations