داشناکسیون و تسلط بر حیات سیاسی ارامنه(1890-1918)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حزب داشناکسیون در سال 1890 درحالی تأسیس شد که سومین حزب سیاسی ارامنه به حساب می‌آمد، اما در 1918، سال تأسیس جمهوری مستقل ارمنستان، در جایگاهی قرار داشت که حیات و ممات ارامنه قفقاز را تدبیر می‌کرد. چنین جایگاهی که در فردای تشکیل ارمنستان مستقل به مانعی جدی برای ایجاد تعامل بین احزاب سیاسی ارمنستان و تشریک مساعی برای آینده آن کشور تبدیل شد. این نوشتار درپی آن است که با تکیه بر نظریه سیاسی روبرت میخلز به تبیین چگونگی واقع شدن چنان عظمت و انسجامی برای داشناکسیون بپردازد. توسل به نظریه احزاب سیاسی —روشن می‌کند که تحقق رهبری در سازمان، گرایش‌های خودکامانه رهبران، و تأثیر روانشناختی قدرت برشخصیت رهبران، داشناکسیون را از یک جمعیت مبارزاتی باز به یک سازمان الیگارشیک منسجم تبدیل کرد. همین ساختار الیگارشیک عامل اصلی برتری داشناکسیون بر دیگر احزاب سیاسی ارمنستان قرار گرفت و موجب تسلط آن بر حیات سیاسی ارامنه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domination of Dashnaktsutyun on the Armenians Political Life

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hashem Aghajari 1
  • Seyyed Ali Mazinani 2
1 Assistant Professor,University of Tarbiat Modarres
2 PhD Student of History, University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

When Dashnaktsutyun party was established in 1890, it was considered the third Armenian political party. However, in the year the Republic of Armenia gained independence in 1918, the party had acquired a position of dominance in the life of the Armenians of the Caucasus. This position became a serious source of the obstacle in the way of the interactions and cooperation of the Armenian political parties for the future of the country right after the establishment of the independent Armenia. Relying on Robert Michel's theory of political party, the objective of the present study is to explain how such greatness and cohesiveness was created for Dashnaktsutyun party. The use of the theory of political party reveals that "leadership in organization", "dictatorial tendencies of leaders", and the effect of the psychology of power on the personality traits of the leaders changed Dashnaktsutyun from an open opposition association to a cohesive oligarchic organization. This oligarchic structure placed Dshnaksiun above all other Armenian political party, and led to its domination in Armenian political life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenia
  • Dashnaktsutyun
  • political parties
  • Oligarchy
  • organization
  • Robert Michels