بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار به‌دنبال فهم علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان است. نویسندگان در این نوشتار معتقدند که با وجود اشتراک‌های فراوان بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی روابط این دو کشور مناسب نبوده است. فرضیه این نوشتار این است که به‌دلیل تأثیرگذاری شش عنصر داخلی و خارجی - پدیدۀ قوم‌گرایی، فعالیت‌های دینی ایران در جمهوری آذربایجان، بحران قره‌باغ و رابطه ایران با ارمنستان، اختلاف‌نظر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، نقش و نفوذ ترکیه، نفوذ اسراییل در منطقه و روابط آن با جمهوری آذربایجان و سیاست‌ها و هدف‌های آمریکا در منطقه‌ در روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان منجر به‌سردی روابط دو کشور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey about the Reasons of Cold Relations between Iran and Republic of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjomand 1
  • Habib Rezazadeh 2
  • Saeideh Hazratpour 2
1 Assisstant Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran
2 M.A Student of Political Science, Tehran University
چکیده [English]

This study is looking to understand the reasons behind cold relations of Iran and Republic of Azerbaijan. The authors believe that Iran and Azerbaijan have not had friendly relationship in spite of many similarities including historical, cultural, ethnic and religious background. The hypothesis of this study is that there are six factors that cause the unfriendly relations. These factors are ethnicity, Iran's religious activities in Republic of Azerbaijan, Nagorno-karabakh crisis and Iran's relations with Armenia, the problem of legal regime of Caspian Sea, role and influence of Turkey, influence of Israel and its relations with Azerbaijan, and ultimately US's policies and goals in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Armenia
  • Iran religious activities
  • Israel
  • legal regime of Caspian Sea
  • Pan-Turkism
  • Turkey