آمریکا و تأثیر آن بر دستیابی ایران به هدف‌های خود در منطقۀ قفقاز (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد اصفهان

چکیده

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا که خود را در عرصه جهان بی‌رقیب می‌دید خواهان ایفای نقشی فعال و مؤثر در کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی بود و تمایل این کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان به غرب - به‌خصوص به آمریکا- این نفوذ را آسان‌تر می‌کرد. در اندیشه نخبگان سیاست خارجی آمریکا این فکر پیدا شده بود که با تجزیه اتحاد شوروی و خروج جهان از نظام دو قطبی، این کشور قادر است برای اولین بار حضور سیاسی خود را در کشورهای نو استقلال تا مرزهای چین حاکم کرده و با این حضور سیاسی در ابعاد دیگر نیز به موفقیت‌هایی برسد. در بین کشورهای منطقه قفقاز، حضور آمریکا در جمهوری آذربایجان بر روابط ایران با این جمهوری – مانند انتقال انرژی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، مباحث امنیتی- تأثیر منفی داشته است. در این نوشتار کوشش شده است تا به بررسی منافع ایران در منطقه قفقاز (مطاالعه موردی آذربایجان) پرداخته شود و دلایل عدم موفقیت ایران به عنوان یکی از مهمترین همسایگان را دریافت. این مقاله دلیل این حضور و ایجاد موانع در موفقیت ایران در دستیابی به هدف‌های خود در منطقه قفقاز را بر اساس تضاد موجود بین ایران با آمریکا، قابل فهم می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America and Its Influence on Iran in Achievement of the Goals in the Caucasus (Case Study: Republic of Azerbaijan)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zibakalam 1
  • Hadi Akhondi 2
  • Ali Naghi Kiani 3
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran University
2 M.A Student of Political Science, Tehran University
3 M.A Student of Political Science, Azad University of Isfahan
چکیده [English]

After the collapse of Soviet Union, America, which saw itself unrivaled in the world, wanted to play an active and effective role in the independence of countries from the Soviet Union and their willingness, particularly the Republic of Azerbaijan, to the West- especially the US. This made it easier for to penetrate in the region. American foreign policy elites thought that the withdrawal of the Soviet Union and the dissociation of the bipolar system, for the first time it would be able to have political presence in the new independent states to the borders of China and get other successes with this political presence. Among the countries in the Caucasus region, America's presence in Republic of Azerbaijan had a negative impact on Iran's relations with this country in some areas such as energy transfer, determination of the legal regime of the Caspian Sea, and security issues. This paper attempts to examine Iran's interests in the Caucasus (Study case of Republic of Azerbaijan) and determine the reasons of Iran failure as one of the main neighbors. This paper analyzes this presence based on the conflicts between Iran and America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • Iran
  • new realism
  • Republic of Azerbaijan
  • United States of America