مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی از فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی در حوزۀ اوراسیای مرکزی حمایت می کند.

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه­ اندازی سامانۀ طرح­های پژوهشی به منظور دریافت پیشنهاد انجام طرح­های پژوهشی، تألیف و ترجمۀ کتاب کرده است. علاقمندان حوزۀ مطالعات اوراسیای مرکزی، برای آگاهی از فرایند ارسال آثار خود در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، روابط خارجی و... در کشورهای این منطقه، می توانند به آدرس http://cces.ir/  مراجعه کنند. پیشنهادهای ارسالی در صورت تایید داوران مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است شورای علمی مرکز در جهت کمک به تأمین هر چه بهتر منافع ملی و رفع نیازهای کشور برای پژوهش­های کاربردی، به­ ویژه در زمینۀ روابط ایران با کشورهای اوراسیای مرکزی اولویت قائل است. علاوه بر این، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی از پایان­ نامه ­های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله­ های دکتری در مورد مسائل اوراسیای مرکزی نیز حمایت می کند.