انتشار دو فصلنامه «مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی» (به زبان انگلیسی)

اولین شماره دو فصلنامه «مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی» به زبان انگلیسی در سال 1397 به چاپ رسید. نسخه های پی دی اف مقاله های این شماره، در سایت مجله به آدرس https://jices.ut.ac.ir/ بارگزاری شده است و برای دسترسی عموم آزاد می باشد. خاطر نشان می کند مجله «مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی» از ارسال مقاله های جدید متناسب با حوزه مطالعاتی خود استقبال می کند.