نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-18

10.22059/jcep.2015.54959

فرهاد عطایی؛ عابد نوروزی زرمهری