نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زمینه‌‌های سیاسی و اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی (از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

10.22059/jcep.2018.137298.449615

مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی؛ کامران لطفی


2. تحلیل ائتلاف ایران و روسیه در پرتو بحران سوریه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-170

10.22059/jcep.2017.62905

سیدشمس ادین صادقی؛ سمیرا مرادی