کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی طالبان(1996-2001)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 223-248

10.22059/jcep.2023.345868.450085

وحید سینائی؛ احمد ارشاد خطیبی