بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم منطقه راهبردی در ابرقاره اوراسیا

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هیافت‌های نظری دانش ژئوپلیتیک همواره بر واقعیت‌های سرزمینی استوار بوده و رویکرد عقلانی را در مطالعات خود در پیش گرفته است. الگویابی رقابت قدرت‌های جهانی و پیش‌بینی آینده این رقابت‌ها نیازمند شناسایی مناطق راهبردی جهان، ویژگی‌های آنها و معابر جغرافیایی دسترسی به این مناطق است. روشن است با شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های مناطق مهم و راهبردی جهان امکان پیش‌بینی حوادث و رویدادهای آینده در حوزه روابط بین‌الملل و در سطح کلان فراهم خواهد شد. در این پژوهش کوشش ‌شده با رویکردی توصیفی - تحلیلی و ضمن آمیزش رویدادها و فرایندهای مستند تاریخی بعد از جنگ سرد با واقعیت‌های مربوط به فضای جغرافیایی اوراسیا، الگوهای نظری حوزه جغرافیای مناطق راهبردی این ابرقاره شناسایی و ویژگی‌های مهم این مناطق تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Extensional Reexamination of the Concept of “Strategic Region” in the Supercontinent of Eurasia

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi Pour 1
  • Ehsan Lashgari 2
1
2
چکیده [English]

The theoretical frameworks of geopolitical knowledge have always been based on territorial realities; and the rational approachhas been employed in geopolitical research. Understand the patterns of the world power competition, and to make predictions about these rivalries, there is a need for identifying the world strategic regions, their attributes and the geographical passages to these regions. The understanding of the important characteristics of the vital strategic regions of the world will facilitate the task of predicting events and incidences in the interstate relations and at the system level. Using an analytical approach, the authors have brought together the historical post-Cold War events and the realities of the geographical space of Eurasia, in an attempt to explain the theoretical models and the vital attributes of strategic regions in this supercontinent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Eurasia
  • Geopolitics
  • Strategic Regions
  • World Powers