نقش اسراییل در بحران‌های قفقاز(بررسی مناقشه گرجستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

حضور و نفوذ اسراییل در برخی مناقشه های منطقه‌ای و جهان به وضوح دیده می‌شود. از مهم‌ترین این ابزارها، نفوذ امنیتی- اطلاعاتی و تکنولوژی برتر نظامی است. در جنگ اخیر گرجستان با روسیه هم با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک منطقه، این رژیم در صحنه منازعه حضور جدی داشت و حتی در مراحل مختلف مناقشه ایفای نقش کرد. مناقشۀ گرجستان ،علاوه بر تأثیر منطقه ای، به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز پس از جنگ سرد وتبدیل منطقه به عرصه رقابت قدرتهای فرامنطقه‌ای به سرعت ابعاد بین المللی به خود گرفت . ازمهمترین ابعاد فعالیتهای اسراییل درگرجستان بعد نظامی-امنیتی (جاسوسی) آن است.  گزارش های موجود نشان می‌دهد که نقش این رژیم در جنگ گرجستان تنها به فروش سلاح های پیشرفته به این کشور محدود نمی‌شود؛ بلکه افسران آن نیز در آموزش نظامی نیروهای گرجی مشارکت داشتند و شرکت های اسراییلی فعال در زمینه تولید اسلحه نیز در این کشور حضور پیدا می کردند. در این پژوهش«موازنه قدرت» به عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شده است و سعی شده این موضوع با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شود.در نهایت این تحقیق نقش اسراییل در بحرانهای قفقاز و چگونگی نفوذ این کشور بر ژئوپولیتیک پیرامونی ایران را روشن می کند و می تواند آگاهی های جدیدی برای پژوهشگران و تصمیم گیرندگان سیاسی فراهم کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Israel in the Crises in the Caucasus: A Case Study of Georgia Conflict

نویسنده [English]

  • Jalil Naebian
Associate Professor, Faculty of Human and Social Science,University of Tabriz
چکیده [English]

Israel's presence and influence in some regional and international conflicts are clearly observable. The Jewish state uses various instruments to intervene in sensitive and strategic regions. The most important of these instruments are security-information infiltration and military technology superiority. Georgia conflict, in addition to its regional effects, quickly took on an international dimension because of the post-Cold War geopolitical importance of the Caucasus and its transformation into a zone of extra-regional power competition. Israel's intervention in Georgia had varying economic, cultural and political dimensions and was for specific goals. However, the most important aspect of Israel's activities in Georgia has to do with its military-security intelligence and espionage undertakings. Reportedly, the role of the Zionist regime in Georgia is not limited to the sale of advanced weapons. Israeli officers also participated in the training of the Georgian troops; and Israeli companies were active in arms production in this country. Using the balance of power theory, the author analyzes Israel’s role in the Caucasian crises in order to show how it has penetrated Iran’s geopolitical periphery.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicts
  • Crises
  • Caucasus
  • Georgia
  • Israel
  • Iran
  • Russia
  • Military-Security