تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ظهور طالبان در سال 1994 یکی از پدیده­های مهم در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، آسیای جنوب غربی، خاورمیانه و جهان اسلام است. طالبان که نخست منادی وحدت و پاکسازی کشور از حاکمان محلی خودکامه، برچیدن گروه­های خودسر و ایجاد نظم و ثبات در افغانستان بود پس از کسب پیروزی­های اولیه، هدف خود را ایجاد نظامی مبتنی بر شریعت و سنت اعلام کرد. این گروه در مدت کوتاهی توانست بیشتر مناطق افغانستان را تصرف و در کابل امارت اسلامی ایجاد کند. طالبان پس از کسب قدرت، مجموعه­ای از قوانین و اقدام‌های افراطی را به اجرا گذاشت. پرسش اصلی این نوشتار معطوف به شناخت مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در شکل­گیری اندیشه و عمل طالبان در افغانستان است. در به قدرت رسیدن طالبان شرایط داخلی افغانستان مؤثر بوده است؛ اما با توجه به نبود پیشینه­ عمیق و قدرتمندی از اندیشه­ها و گروه­های بنیادگرا در این کشور، پژوهشگران بیشتر به بررسی نقش دولت‌های خارجی در شکل­گیری طالبان و دستیابی آن به قدرت پرداخته­اند. اما فرضیۀ اصلی این نوشتار آن است که جمعیت‌ علمای اسلام در پاکستان از راه مدرسه‌ها و آموزش‌های مذهبی خود بیشترین تأثیر را بر شکل­گیری، اندیشه، مواضع و اقدام‌های طالبان در افغانستان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Jamiat-ul-Ulama –i-Islam in Pakistan on Taliban in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Vahid Sinaei 1
  • Ali Sadegh Akbari 2
1 Assisstant Professor, Faculty of Political Science, Ferdosi University of Mashhad
2 M.A Student of Political Science, Ferdosi University of Mashhad
چکیده [English]

The Taliban emerged in 1994 as one of the important phenomena in contemporary political history of Afghanistan, south western Asia, Middle East and Islamic world. Taliban initially demanded the unity of the country and elimination of local authoritarian rulers and rogue groups to provide stability in Afghanistan. But after the initial successes, they declared their goals as a Shari'a -based system. In a short time they were able to take over most of Afghanistan and to create the Islamic Emirate in Kabul. After gaining power, they put into effect a series of extreme laws that have not ever performed in other Islamic countries such as Saudi Arabia. Researchers who examine the impact of foreign factors upon Taliban have focused on the role of the foreign governments. From the external factors, the impact of ideas and the role of the Pakistani fundamentalist groups are much more important than the role of foreign governments. This paper has investigated the influence of Jamiat-ul-Ulama –i-Islam in Pakistan and its religious schools and education on the formation of ideas, positions, and actions of the Taliban in Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Fundamentalism
  • Jamiat-ul-Ulama –i-Islam
  • Pakistan
  • Taliban