نقش ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این نوشتار مبانی فرهنگ و ایدئولوژیک سیاست خارجی دولت ترکیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سؤال این است که بنیادی‌ترین عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه در سده اخیر چه بوده‌اند؟ در فرضیه نوشتار به کمالیسم و اسلام‌گرایی همانند دو مرجع معنایی سیاست خارجی ترکیه نگریسته شده است. برای تقویت فرضیه از روش علی- تبیینی با اتکا بر اطلاعات و داده‌های موجود در مورد موضوع نوشتار استفاده شده است. کمالیسم یا آتاترکیسم دربرگیرنده مبانی و اصول مختلفی است که از میان آنها ملی‌گرایی، سکولاریسم، و غرب‌گرایی در سیاست خارجی نقش مشخص‌تری ترکیه بازی کرده‌اند. در همان حال، سیاست خارجی دولت ترکیه در دوره‌های خاصی تا حدی تحت تأثیر ملاحظات اسلام‌گرایانه قرار داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان تلاش کرده است تا بر تلفیق منسجمی از هر دو تفکر کمالیسم و اسلام‌گرایی متکی بوده و در سیاست خارجی‌اش به ترویج هر دو متمایل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cultural and Ideological Considerations in the Foreign Policies of Turkey

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarlou
Assisstant Professor, International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This study deals with the Turkish foreign policies on the basis of its cultural and ideological background. The main question asks about the most powerful cultural and ideological factors driving Turkey’s foreign policies. The research emphasizes mainly on Kemalism and Islamism as two main independent variables. Kemalism or Ataturkism consists of some basic principles including nationalism, secularism, and Westernism that have influenced the Turkish foreign policies since the founding of the republic. In addition, it has also been influenced by some Islamist considerations. The conflicts between Kemalism and Islamism have been one of the main problems in the Turkish politics. The AKP government under the leadership of RecepTayyipErdoğan has tried to rely on a coherent combination of Kemalism and Islamism for Turkish foreign policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AKP
  • Islamism
  • Kemalism
  • Middle East and North Africa
  • modernization
  • Palestine issue
  • The West
  • Turkish Republic