نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. روابط ایران و روسیه، همگرایی یا واگرایی؟

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2013.35147

علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری


2. فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-86

احمد رشیدی؛ علی اکبر جعفری